راه اندازی مرکز نظارت، آنالیز و واکنش در سازمان

راه اندازی مرکز نظارت، آنالیز و واکنش در سازمان

با رشد روز افزون تهدیدهای امنیتی، اهمیت پرداختن به امنیت زیرساخت‌های اطلاعاتی بیشتر نمایان می‌شود. ­یکی از راهکارهای موثر جهت افزایش چشم‌گیر امنیت سازمان­‌ها و کسب و کارها، راه اندازی مراکز نظارت، آنالیز و واکنش در سازمان بوده و بواسطه آن می‌توان با انجام نظارت اصولی؛ شاهد افزایش دسترس پذیری، سرعت واکنش در برابر رخدادهای سایبری و همچنین شناسایی سریع آسیب­پذیری‌ها و حملات امنیتی بر روی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و شبکه‌ای سازمانی باشیم.

خدمات قابل ارائه

  • امکان راه اندازی مراکز نظارت، آنالیز و واکنش با محصولات بومی و یا بین المللی
  • راه اندازی مراکز مانیتورینگ (NOC)
  • راه اندازی اولیه مرکز عملیات امنیت (SOC)
  • پیکربندی کامل SIEM منطبق با کسب و کار و سامانه‌های مورد استفاده در سازمان
  • راه اندازی تیم پاسخگویی به رخدادهای سایبری (CERT)
  • تدوین چارت سازمانی و فرآیندهای اجرایی مورد نیاز واحدهای نظارت، آنالیز و واکنش
  • راه اندازی آزمایشگاه‌های امنیتی مورد نیاز در سازمان
  • ارایه آموزش‌های تخصصی به هر یک از واحدهای ایجاد شده
  • انجام پشتیبانی سالانه و ارایه خدمات مشاوره
  • امکان ارایه سرویس‌های تخصصی در مورد شناسایی منشاء رخدادهای پیچیده سایبری