امنیت سایبری و دیجیتال فارنزیک

سامانه فارنزیک قابل حمل CScase-Portable
سامانه فارنزیک رایانه CScase
سامانه پاک‌سازی کامل اطلاعات ذخیره‌شده CSwipe
سامانه پایش وضعیت سامانه‌های تحت وب CScare
سامانه نرم‌افزاری مدیریت متمرکز و پایش عملکردCScore
سیستم مدیریت یکپارچه مدیریت تهدیدات CSgate
قفل سخت‌افزاری CSlock
سامانه تشخیص ایمیل جعلی CSmail
سامانه هوشمند تجمیع اخبار منتشره CSnews
سیستم دزدگیر اماکن Csring