مشاوره

مشاوره و استقرار ISMS
نصب و پیکربندی تجهیزات امنیتی
راه اندازی مرکز نظارت، آنالیز و واکنش در سازمان
طراحی و پیاده سازی سیستم مانیتورینگ ZABBIX
داده کاوی
مشاوره در تهیه اسناد و پیش‌نیازهای ارزیابی امنیتی محصولات