آموزش

 

 

ویژگی های متمایز کننده آموزش در شرکت فناوران توسعه امن ناجی

ویژگی‌­های متمایز کننده شرکت فناوران توسعه امن ناجی در ارائه دوره‌­های آموزشی عبارتند از:

  1. همکاری با افسران با تجربه پلیس فتا به عنوان مربی در دوره‌های آموزشی

  2. سابقه، دانش و تجربه تخصصی شرکت در حوزه های ارزیابی امنیتی، تولید تجهیزات آزمایشگاهی ادله دیجیتال

  3. برخورداری از سامانه آموزش مجازی اختصاصی