امنیت

سامانه پایش وضعیت سامانه‌های تحت وب

CScare

سامانه نرم‌افزاری مدیریت متمرکز و پایش عملکرد

CScore

سیستم مدیریت یکپارچه مدیریت تهدیدات

CSgate

قفل سخت‌افزاری

CSlock

سامانه تشخیص ایمیل جعلی

CSmail

سامانه مدیریت اطلاعات و رخدادهای امنیتی

CSsiem