سمینار

سمینارهای عمومی امنیت فناوری اطلاعات

این سمینارها ویژه مدیران و مسئولین سازمان‌­ها با هدف ارائه مطالب تخصصی و کاربردی متناسب با نوع و سطح نیاز مشتریان اجرا خواهند شد. رویکرد این سمینارها ارائه مطالب به صورت جامع و راهبردی بوده و سعی می­‌شود در قالب یک سمینار یک روزه مطالب به صورت جامع به مخاطب منتقل شود.

 

 

سمینارهای پیشنهادی

سمینارهای امنیت فناوری اطلاعات

  • آسیب‌های فضای مجازی، شناخت و مقابله
  • روش‌های پیشگیری و مقابله با حملات هدفمند سایبری
  • راه کارهای ارتقاء امنیت IT در سازمان