دیجیتال فارنزیک

دوره‌های آموزشی Digital Forensics

این دوره­‌ها که بر مبنای سرفصل‌های استاندارد جهانی و تجربیات حاصل از اقدامات تخصصی شرکت در این حوزه ارائه می‌شود به کارشناسان کمک خواهد کرد تا مهارت کافی جهت استخراج ادله قانونی دیجیتال از انواع رایانه، تلفن همراه و شبکه­‌های رایانه­‌ای را متناسب با سطح نیازهای سازمانی خود کسب نمایند.

 

 

دوره‌های آموزشی دیجیتال فارنزیک

دوره‌های آموزشی Digital Forensics

 

  • Basic Computer Forensic
  • Advanced Computer Forensic
  • Basic Mobile Forensic
  • Advanced Mobile Forensic
  • Basic Multimedia Forensic
  • Advanced Multimedia Forensic
  • Basic Network Forensic
  • Advanced Network Forensic
  • Basic Malware Forensic
  • Advanced Malware Forensic