تخصصی

دوره‌های آموزشی تخصصی امنیت فناوری اطلاعات

دوره‌های آموزش امنیت فناوری اطلاعات که بر مبنای سرفصل‌های استاندارد جهانی ارائه می‌شود به کارشناسان کمک خواهد کرد تا مهارت و دانش لازم جهت امن­سازی ساختارهای فناوری اطلاعات شرکت‌ها و سازمان‌های متقاضی را کسب و از سازمان خود در برابر حملات سایبری به نحو مطلوب محافظت نمایند.

 

 

دوره‌های تخصصی امنیت فناوری اطلاعات

لیست دوره‌ها

  • Security
  • Certified Ethical Hacker (CEH)
  • Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)
  • Open Web Application Security Project (OWASP V4.0)
  • Malware Analysis - Elementary
  • Malware Analysis - Advanced