نصب و پیکربندی تجهیزات امنیتی

نصب و پیکربندی تجهیزات امنیتی

خرید و نصب تجهیزات امنیتی به تنهایی پاسخگوی نیازهای امنیتی سازمان­ها نیست. این تجهیزات تا زمانی که متناسب با شرایط و سرویس‌های سازمانی به طور دقیق پیکربندی نشوند، کارایی اصلی خود را نشان نداده و در نتیجه اتلاف منابع سازمانی را در پی خواهد داشت. بنابراین ضرورت دارد تا پیکربندی تجهیزات امنیتی توسط کارشناسان خبره و مطلع از جوانب مختلف کسب و کار و تهدیدات امنیتی صورت پذیرد.

شرکت فناوران توسعه امن ناجی آمادگی دارد نسبت به تهیه، نصب، راه اندازی و پیکربندی انواع تجهیزات امنیتی از جمله موارد ذیل اقدام نماید. 

انواع تجهیزات امنیتی

 •  Firewall & UTM
 •    Web Application Firewall (WAF)
 •    Database Firewall (DBFW)
 •    Log Server & Log Analyzer
 •    IDS/IPS
 •    Honey Pot
 •    SIEM

خدمات قابل ارائه

 

 • نیازسنجی و انتخاب تجهیزات امنیتی بهینه برای سازمان
 • تهیه و تأمین تجهیزات برند و با کیفیت
 • نصب و پیکربندی اولیه تجهیزات در اسرع وقت
 • ارایه خدمات مشاوره و یا پیکربندی دقیق تجهیزات
 • نگهداری و بروز رسانی تجهیزات امنیتی